Foto

Foodblog ve výuce

24/04/19 | Akce

Zadejte studentům za domácí úkol připravit příspěvek na Foodblog SIMI. Příspěvek se skládá z receptu a příběhu migranta.

Studenti ve svém okolí osloví vytipovaného migranta a sepíší s ním jeho příběh – jak přišel do ČR a proč, jaké jsou jeho zkušenosti ze života zde, co prožívá v procesu integrace, příp. zajímavosti o jeho zemi původu. K příběhu sepíší také recept na tradiční jídlo ze země, odkud migrant pochází. Studenti mohou společně s ním zkusit jídlo také uvařit a vyfotografovat. Celý příspěvek pak mohou zaslat ke zveřejnění na email simi.foodblog@gmail.com.

Například v rámci projektu Mluvme spolu (o migraci) mají žáci za úkol v rámci přípravy na besedu zpracovat samostatný úkol a připravit příspěvek na Foodblog SIMI. Znamená to, oslovit některého cizince ve svém okolí a prostřednictvím vedeného rozhovoru zjistit informace ohledně jeho života v České republice a zkušenosti z procesu integrace, či důvody jeho migrace k nám a nebo zajímavosti o jeho zemi původu. Součástí rozhovoru je také od daného člověka získat recept na tradiční oblíbené jídlo ze země, ze které pochází. Ukázky žáků a studentů z  najdete v sekci Recepty.